Seminarium pt.”Wdrożenie Systemu Produkcyjnego jako projekt i zmiana”

W dniu 25 kwietnia 2017 roku, na zaproszenie naszego Koła Naukowego AluminaTi oraz dr inż. Katarzyny Łyp-Wrońskiej, gościliśmy na naszym Wydziale Panią Monikę Dłużniewską – Managera Działu Ciągłego Doskonalenia w firmie LEONI Kabel Polska. Pani Monika opowiedziała o działalności firmy, wdrażaniu systemu produkcyjnego (narzędzi Lean Manufacturing) oraz jak stawić czoła oporowi ludzi przed zmianą, którą taki system za sobą niesie.

Warto zauważyć, że to nie pierwsze nasze spotkanie z przedstawicielem firmy LEONI Kabel Polska. Mamy nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje jeszcze wieloma podobnymi spotkaniami i społeczność studencka będzie mogła ponownie gościć tak wyjątkową osobę w murach naszej Uczelni. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie!